Estetisk tandvård i Jönköping

Estetisk tandvård innebär att man korrigerar, förbättrar och ibland förändrar utseendet av dina tänder. Vi tycker inte att någon ska behöva skämmas över sitt leende.

Hos oss kan du få hjälp med:

  • Missfärgade tänder
  • Glest eller trångt mellan tänderna
  • Oregelbundna tänder
  • Smala tänder
  • Tandborstskador
  • Avslagna tänder
  • Tandluckor


→ Klicka här för att fylla i intresseanmälan

Konsultation


Eftersom varje fall är unikt börjar vi alltid med en konsultation hos tandläkaren. Då tar vi röntgen och foton. Dessutom mäter och bedömer vi varje enskilt fall. Ibland tas avtryck för att ta fram studiemodeller. För att du ska vet vad behandlingen kostar gör vi en beräkning av detta innan den påbörjas.

Pris för konsultation är 1430:-

Missfärgade tänder

Missfärgade tänder kan bero på olika saker som till exempel kaffe, te, cigaretter eller snus. Ytliga missfärgningar kan våra tandhygienister enkelt ta bort med så kallad AIR FLOW. Djupare missfärgningar behöver behandlas på ett mer avancerat sätt med till exempel tandblekning eller någon protetisk åtgärd. Protetisk åtgärd betyder att vi måste täcka den missfärgade tandytan med antingen komposit eller porslin, en fasad. Kompositen lägger vi på i ett tunt skikt som täcker hela framsidan av tanden. Detta sker direkt i munnen och vi kan göra flera stycken vid ett och samma besök. Porslinsfasad kräver två tandläkarbesök. Under det första besöket tas ett avtryck som tandteknikern använder. Vid andra besöket cementeras fasaden fast på tandens framsida. Fördelen med en porslinsfasad är att den håller längre än en kompositfasad.

Tandläkare Hans Hallquist har lång erfarenhet av estetisk tandvård, både komposit- och porslinsfasader.

Klicka här för att se exempelbilder

Glest/trångt mellan tänderna

Tandläkare Hans Hallquist i Jönköping kan i de flesta fall med estetisk tandvård även behandla mellanrum mellan tänderna med hjälp av porslinsfasader eller kompositfasader. Glest mellan tänderna kan vi idag i många fall också rätta till med en ny sorts tandställning som heter Inman Aligner. 

→ Läs mer om Inman Aligner & Clear Aligner

Inman Aligner

Oregelbundna tänder

Oregelbundna tänder går ofta att behandla med kompositfasader, porslinsfasader eller tandregleringsmetoden Inman Aligner - enkel tandreglering. I vissa fall är dock porslinskronor den bästa metoden. Tandläkare Hans Hallquist har lång erfarenhet av estetisk tandvård och behandlingar med porslinskronor, idag kallat keramiska kronor. Keramiska kronor görs mest i Zirconium, Empress eller E-max, av vilka Empress och E-max ger de vackraste kronorna med naturlig lyster.

Tandborstskador

Tandborstskador eller kilformade skador på tandhalsen behandlar vi ibland med en kompositfyllning, tandläkare Hans Hallquist har lång erfarenhet av estetisk tandvård och att behandla den sortens skador. Är tänderna dessutom missfärgade i emaljen, kan en kombination med tandblekning i Jönköping eller en porslinsfasad, ge ett bättre helhetsresultat.

För smala tänder

För smala tänder går inte att bara tandreglera enkelt med Inman Aligner som är en enkel tandreglering, utan oftast får vi kombinera med porslinsfasader, kompositfasader eller keramiska kronor. Ibland kan behandling med bara porslinslaminat eller kompositfasader ge ett mycket bra resultat.

Klicka här för att se exempelbilder

Avslagna tänder

Avslagna tänder kan behandlas med en större kompositfyllning, vilket är den enklaste metoden. Men man kan välja en porslinsfasad vid mindre skador eller keramisk krona av materialet Empress eller E-max vid större skador. Då får man en mer hållbar terapi som dessutom är färgbeständig.

Tandluckor

Tandluckor kan åtgärdas på flera olika sätt, det enklaste är en liten avtagbar protes men det är varken bekvämt eller hygieniskt i långa loppet. De två behandlingsmetoderna som vi använder för permanenta ersättningar är keramiska broar eller implantat. Vid broalternativen så använder vi granntänderna till luckan som stöd för bron. I de fall granntänder är friska och intakta (inte lagade) så är implantatmetoden ofta att föredra, eftersom vi inte behöver röra granntänderna då. Tandläkare Hans Hallquist i Jönköping har lång erfarenhet av estetisk tandvård och både brobehandlingar och implantatbehandlingar. Sedan 20 år tillbaka utför tandläkare Hans Hallquist i Jönköping både den kirurgiska och protetiska delen av implantatbehandlingen, på så sätt har vi full kontroll på kvalitéten och att slutresultatet blir det bästa möjliga.

Klicka här för att se exempelbilder